ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา ข้อมูลทั่วไป ภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ตั้ง ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับ ซีเรีย (375 กม.)ทิศใต้ติดกับอิสราเอล (79 กม.) ทิศตะวันตกติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (225 กม.) พื้นที่ 10, 400 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 10,230 ตารางกิโลเมตรพื้นน้ำ 170 ตารางกิโลเมตร ประชากร 4.2 ล้านคน (2552) เมื่องหลวง กรุงเบรุต (Beirut) เชื้อชาติ อาหรับร้อยละ 95 อาร์เมเนียนร้อยละ 4 และอื่น ๆ ร้อยละ 1 วันสถาปนาประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2486 (1943) ภาษา ภาษาอาหรับและฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการชาวเลบานอน ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ศาสนา อิสลาม ร้อยละ 59.7 (นิกายชีอะต์ ประมาณ ร้อยละ 35 และนิกายสุหนี่ ประมาณ ร้อยละ 21) คริสต์ร้อยละ 39 (Maronites, Greek […]

คาเฟ่

คาเฟ่ 1. Tsunami   2. The Wok   3. What’s Cooking   4. Tsunami   5. DON Eatery

จุดเช็คอิน

จุดเช็คอิน 1 ‘ไทร์’ ชมร่องรอยมรดกโลกโรมัน Tyre (ไทร์) อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน เป็นเมืองท่าสำคัญของชาวฟินิเชียน เคยถูกกรีกบุกเข้ายึดครอง ก่อนที่ต่อมาจะได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีเสน่ห์ของเมืองโบราณ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โรมันฮิปโปโดรม (Roman Hippodome) ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก!   2 ‘ไซดอน’ เมืองท่าบนเส้นทางสายไหม ไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งที่สำคัญเป็นอันดับ 3 รองจากบิบลอสและไทร์ เป็นเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุงโรม ที่นี่เลยมีที่พักของกองคาราวานข่านเอลฟราน (Khan al-Franj) ที่จัดเป็นตัวอย่างที่ดีของที่พักกลางทะเลทราย ความยาวกว่า 5,000 ไมล์ ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไซดอน   3 ‘ชมพระราชวัง ‘ไบเทดดีน’ Beited-Dine (ไบเทดดีน) เป็นเมืองเล็ก ๆ ของเลบานอนห่างจากเมืองเบรุตไม่มาก สิ่งที่คนนิยมมาเมืองนี้เพราะต้องการชมตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอนนั่นคือ พระราชวังไบเทคดีน (Beited-Dine Palace) ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับ เป็นที่ประทับของเจ้าชายอาหรับ ต่อมาถูกเปลี่ยนมือโดยชาวเติร์กใช้เป็นที่พักของรัฐบาล พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะแล้วประกาศเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ จนเมื่อได้รับอิสรภาพได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี เรื่องเล่ามากมายผ่านกาลเวลา   4 ชมอดีตเมืองหลวง ‘เดอร์ […]