จุดเช็คอิน

1 ‘ไทร์’ ชมร่องรอยมรดกโลกโรมัน

Tyre (ไทร์) อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน เป็นเมืองท่าสำคัญของชาวฟินิเชียน เคยถูกกรีกบุกเข้ายึดครอง ก่อนที่ต่อมาจะได้รับเอกราชและกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมัน จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีเสน่ห์ของเมืองโบราณ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โรมันฮิปโปโดรม (Roman Hippodome) ที่ถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลก!

 

2 ‘ไซดอน’ เมืองท่าบนเส้นทางสายไหม

ไซดอน (Sidon) เมืองท่าอีกแห่งที่สำคัญเป็นอันดับ 3 รองจากบิบลอสและไทร์ เป็นเมืองสุดท้ายบนเส้นทางสายไหมก่อนที่จะลงทะเลไปยังกรุงโรม ที่นี่เลยมีที่พักของกองคาราวานข่านเอลฟราน (Khan al-Franj) ที่จัดเป็นตัวอย่างที่ดีของที่พักกลางทะเลทราย ความยาวกว่า 5,000 ไมล์ ที่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมไซดอน

 

3 'ชมพระราชวัง ‘ไบเทดดีน'

Beited-Dine (ไบเทดดีน) เป็นเมืองเล็ก ๆ ของเลบานอนห่างจากเมืองเบรุตไม่มาก สิ่งที่คนนิยมมาเมืองนี้เพราะต้องการชมตัวอย่างสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ของเลบานอนนั่นคือ พระราชวังไบเทคดีน (Beited-Dine Palace) ซึ่งสร้างขึ้นโดยเจ้าชายอาหรับ เป็นที่ประทับของเจ้าชายอาหรับ ต่อมาถูกเปลี่ยนมือโดยชาวเติร์กใช้เป็นที่พักของรัฐบาล พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสใช้ในการปกครองท้องถิ่น มีการบูรณะแล้วประกาศเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ จนเมื่อได้รับอิสรภาพได้กลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนของประธานาธิบดี เรื่องเล่ามากมายผ่านกาลเวลา

 

4 ชมอดีตเมืองหลวง ‘เดอร์ เอล คามาร์’

Deir El Qamar (เดอร์ เอล คามาร์) เป็นอดีตเมืองหลวงของเลบานอนในศตวรรษที่ 15 อยู่ใกล้กับเมืองไบเทคดีน แยกจากกันด้วยหุบเขาที่สูงชัน หมู่บ้านแห่งนี้เป็นศูนย์กลางประเพณีและวรรณกรรมแห่งเลบานอน ภายในประกอบด้วยมัสยิด พระราชวัง โบสถ์ที่เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบุคคลมีชื่อเสียงทั้งนักเขียนและนักการเมืองมากมาย

5 ‘ไจต้า’ ชมถ้ำที่สวยที่สุด

เลบานอนมีภูเขาและถ้ำเยอะมากเหมือนกัน ที่เมือง Jeita (ไจต้า) นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม ถ้ำไจต้า (Jeita Grotto) ที่สวยที่สุดในโลกอยู่ห่างจากเบรุตแค่ 18 กิโลเมตร ที่นี่มีความลึกลับมาก ค้นพบโดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน ถ้ำบางส่วนเดินชมได้ บางส่วนเป็นเหวลึก แบ่งเป็นถ้ำด้านบนและด้านล่าง ต้องนั่งเรือเข้าไปชม ซึ่งข้างในมีน้ำสะอาดเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน